Aanmelding

U kan contact met me opnemen via mail, het contactformulier of telefonisch. We maken een afspraak voor een intakegesprek.


Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden de algemene ontwikkeling van uw kind en de hulpvraag besproken. Het is handig als u hierbij eventuele verslagen, rapporten, oefenmateriaal,… meebrengt. We bespreken de werking van de praktijk en de stappen die verder ondernomen worden. U ontvangt de nodige documenten voor het voorschrift voor een logopedisch bilan. Het aanvraagformulier wordt ingevuld en dient door (één van) beide ouders ondertekend te worden.


Voorschrift voor logopedisch bilan

U maakt een afspraak bij de arts of geneesheer-specialist. Deze vult het voorschrift in, waardoor het aanvangsverslag wordt voorgeschreven. U bezorgt me deze ingevulde documenten terug, samen met 4 klevertjes van de mutualiteit en we maken een afspraak voor het logopedisch onderzoek.


Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek vindt plaats in de praktijk. Hiervan wordt een aanvangsverslag opgemaakt (= bilan). Dit wordt u binnen de twee weken bezorgd en wordt samen besproken.


Voorschrift voor therapie

Met het aanvangsverslag en het voorschrift dient u zich, indien nodig, opnieuw tot de arts of geneesheer-specialist te wenden die u vervolgens een voorschrift voor logopedische revalidatie zal voorschrijven. U bezorgt me dit document terug.


Logopedische therapie

Ik stel het dossier voor de mutualiteit op: Ik bezorg hen het aanvraagformulier, met het aanvangsverslag en de voorschriften. Dit alles wordt gebundeld en ter goedkeuring doorgestuurd naar de adviserend geneesheer in de hoofdzetel van uw mutualiteit.


Na het indienen van het dossier krijgt u in regel binnen de maand een antwoord. Eens de goedkeuring ontvangen, kan de therapie van start gaan. Een afgeleverde goedkeuring is geldig voor 1 jaar en kan éénmalig verlengd worden. Een tegemoetkoming via het RIZIV is m.a.w. gelimiteerd tot een periode van 2 jaar. Daarna bieden de meeste mutualiteiten binnen de aanvullende verzekering een extra aantal logopediebeurten aan met een beperktere tussenkomst.