• about slider img

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden met lezen, spelling en rekenen. Wanneer een leerprobleem wordt vastgesteld, is snel doorverwijzen en opstarten van therapie noodzakelijk om vast te kunnen stellen hoe hardnekkig het probleem is. Soms gaat het om een leerachterstand die weer kan worden ingehaald. Wanneer de leerproblemen na intensieve begeleiding echter hardnekkig blijven voortduren, spreekt men van een leerstoornis. Hierbij is het heel belangrijk om na te gaan of er geen onderliggende oorzaken zijn die het leerprobleem in stand houden. Enkel in geval van een stoornis kan er een attest worden uitgeschreven door een logopedist. Zowel bij leerproblemen als bij leerstoornissen is het belangrijk dat er nauw wordt samengewerkt met de school om het kind optimaal te ondersteunen.

Leerproblemen omvatten dus zowel lees-, reken-, als spellingproblemen. Enkel bij vastgestelde leerstoornissen spreken we van dyslexie (lezen), dyscalculie (rekenen) en dysorthografie (spellen).Wanneer ik met kinderen met leerproblemen aan de slag ga, vertrek ik van een heel uitgebreide intake waar plaats is voor de neuromotorische achtergrond van leren.


Meer info over deze neuromotorische screening vind je hier